Моральний капітал та дух модернізації

dsc_6541На запрошення програми соціології 19 та 20 квітня 2016 року Український католицький університет відвідав видатний польський соціолог Пйотр Штомпка. Світове визнання професор Яґеллонського університету отримав завдяки своїм ґрунтовним дослідженням з соціальної теорії, а саме роботам присвяченим посткомуністичним трансформаціям, теорії соціальної довіри, феномену культурної травми тощо. У 2002 – 2006 рр. Пйотр Штомпка очолював Міжнародну соціологічну асоціацію.

dsc_6561Візит професора П. Штомпки складався з двох частин — лекції під назвою «Свобода та моральний капітал», присвяченої виходу його нової книги «Суспільний капітал: теорія міжособистісного простору» та неформальної зустрічі зі студентами УКУ, в межах якої Пйотр Штомпка поділився власним досвідом побудови успішної академічної та наукової кар’єри.

Лекція «Свобода та моральний капітал»

«Яким чином люди створюють власну історію?», «Які соціальні обставини стимулюють інновації та модернізацію суспільства?» ­­­­­­— лише декілька питань навколо яких професор П.Штомпка вибудував власну лекцію. Звернення до феномену морального капіталу, у зазначеному контексті, стало логічним розвитком попередніх ідей польського соціолога, що були викладені в його відомій роботі «Довіра: основа суспільства» (1999).

dsc_6591П.Штомпка синтезує свої теоретичні дослідження і аналізує соціальні умови, що сприяють модернізаційним процесам, розглядаючи їх на прикладі трансформації польського суспільства після розпаду Радянського Союзу.  Цей процес подається ним як окремий випадок загальних процесів «соціального становлення» (термін, запроваджений П.Штомпкою). При цьому відомий соціолог виходить з кількох тез запропонованої ним моделі «соціального становлення» в межах якої намагається поєднати дію та соціальну структуру: 1) рушійною силою соціальних процесів є людська діяльність, тобто індивідуальні та колективні дії акторів в межах існуючих структурних можливостей; 2) події, що формують сучасну соціальну практику, — це завжди результат існуючих структурних можливостей; 3) сам структурний контекст є результатом раніше вчинених дій; 4) структурні ефекти минулих практик, що постають у вигляді традиції, стають початковими умовами для практик майбутніх.

dsc_6710Таким чином, для соціальних змін мають існувати як структурні можливості, що заохочують модернізацію, так і агентурні ресурси – готовність і бажання членів суспільства скористатися цими можливостями. На думку польського соціолога, ці обставини поєднує в собі феномен морального капіталу. За П.Штомпкою, моральний капітал постає як дух модернізації (на кшталт «Протестантської етики та духу капіталізму» М.Вебера) та її передумова. У якості складових елементів морального капіталу для успішних змін будь-якого суспільства він виокремлює: 1) свободу у її кантівському розумінні («моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини»); 2) довіру. П.Штомпка визначаю довіру, як ставку щодо майбутніх непередбачених дій інших. Можливості дії зростають пропорційно зростанню довіри у суспільств; 3) солідарність. Довіра виступає у якості попередньої умови в ситуації співробітництва (кооперації), коли в ході спільних, колективних дій люди прагнуть до якоїсь спільної мети, яка не може бути досягнута індивідуально. 4) лояльність та повага до іншого. 5) справедливість як ідея пропорційного розподілу ресурсів та суспільних благ. 6) реципрокність (взаємність, взаємообмін) як сукупність неформальних правил та моральних зобов’язань заснованих, знову таки, на довірі.  Існування цих правил забезпечує стабільність взаємодій через формування системи очікувань і норм, що вимагають виконання очікуваних дій.

Зазначені складові морального капіталу, на думку професора П.Штомпки, сприятимуть формуванню в суспільстві особливої культури довіри та кооперації, що обумовлюють успішний розвиток суспільства, оскільки звільняють і мобілізують людську дію; заохочують творчий, інноваційний, підприємницький активізм; знижують соціальну невизначеність і ризики.

DSC_6716

П.С. Також пропонуємо відеозапис лекції проф. Пйотра Штомпки “Свобода і моральний капітал”

No comments

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *