67889430_428344074475057_6251496582055723008_n

Керівник програми, доцент кафедри соціології

Дмитро Миронович

Викладання:

 • Новітні соціологічні теорії
 • Соціологія релігії
 • Соціологія культури
 • Історія соціології

Наукові зацікавлення:

 • соціологія релігії
 • релігійна конверсія
 • соціологія повсякденності
 • якісні методи збору та аналізу даних
 • історія соціології
Біографія
Публікації
Проекти/Ґранти
Веб-сайти / ID

Біографія

У 2004 р. здобув диплом магістра релігієзнавства (Донецький державний інститут штучного інтелекту). У 2009 р. захистив дисертацію на тему «Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні (на прикладі неопротестантських груп)» в Інституті соціології Національної Академії наук України та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук. Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, феномен релігійного навернення та релігійної участі в середовищі неопротестантських спільнот в сучасній Україні.

Публікації

Миронович Д.В. Релігія в публічній сфері: огляд теоретичних підходів// Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т.ХI. Вип. 145. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 92 –100.

Миронович Д.В. Модерний переустрій релігії: проблеми теоретичної інтерпретації // матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей». – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, травень 2010. – С.124 – 133.

Миронович Д.В. Соціологія релігійної конверсії та новітні релігійні організації в Україні: досвід автобіографічного аналізу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна – 2010. – С.542-548.

Миронович Д.В. Соціологія новітніх релігійних рухів і організацій: особливості теоретико-методологічних підходів // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій» 10 – 11 травня 2012 р. – С. 45 – 52.

Миронович Д.В. Исследование религиозности в сравнительных социологических проектах: теоретико-методологические проблемы // Соціальні перетворення в країнах Вишеградської четвірки та на України, 10 листопада 2011 р.. матеріал круглого столу. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 78 с.

Миронович Д.В. Релігія в контексті пострадянського простору: пошук пояснювальних моделей // Соціологічні студії: наук.-практ. журнал / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. -№1. – С.76-81.

Миронович Д. В. Религиозный капитал: теоретические подходы и особенности операционализации [Текст] / Д. В. Миронович // Соціологічні студії. Науково-практичний журнал – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – 2013. – № 1. – С. 44-49.

Миронович Д. Релігійна участь та громадянське суспільство: досвід посткомуністичних країн [Текст] / Д.В.Миронович, С.А.Сальникова // Український соціологічний журнал. – № 1-2.- 2013. – С. 36-47.

Миронович Д.В. Нарративизация религиозного опыта в (авто)биографических интервью Соціологічні студії: наук.-практ. журнал / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. -№2.

Myronovych D. Narrativization of religious conversion experience in the environment of Evangelical Protestantism in Ukraine / Dmytro Myronovych // Władza Sądzenia. – Nr. 6. – 2015. – P. 95- 114.

Myronovych D. Religion and ethics of work in Ukraine and Poland. Specificity of postcommunist societie // Humanizacji Pracy. – Płock, 2017. – №. 1(287). – P. 75 – 89.

Миронович Д. «Промовляючи невимовне»: конструктивістські теорії феномену релігійного навернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – Журнал Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2018. – №1. -С. 6-9.

Проекти/Ґранти

 • Oct.2018 – Nov.2018  “Sociology field school”, MacEwan University (Edmonton, Canada)
 • Jan. 2016 – Fab. 2016  Julius Maximilian University (Wurzburg, Germany). Exchange program funded by the German Academic Exchange Foundation (DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
 • 2014–2015 – EMBER – Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunities, Post-doctoral scholarship. Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz, Department of Sociology of Politics and Morality
 • 2011-2013 Visegrad University Studies Grant programme «Visegrad and Ukraine: in the context of the international comparative sociological research» course for MA students, Sociology of management department, Donetsk State University of Management, Donetsk, Ukraine.
 • 2011 – Elaboration and teaching of the study course Jean Monnet project. «Intercultural Europe. Diversity and social Cohesion», Donetsk State University of Management, Donetsk, Ukraine.
 • 2009-2012 – Regional Seminar for Excellence in Teaching (RESET), «European Visions and Divisions: Comparative Studies for Advances in Teaching Sociology», Kiev, Budapest