DSC_9939

Доцент кафедри соціології

E-mail: [email protected]

ORCID:

Наталія Зайцева-Чіпак

Викладання:

 • Якісні методи в соціології

Наукові зацікавлення:

 • релігія та релігійність
 • конфліктність суспільства
 • стереотипи суспільної свідомості
Біографія
Публікації
Проекти/Ґранти
Веб-сайти / ID

Біографія

Соціолог, кандидат соціологічних наук (2007). Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність соціологія). 2007-2014 – викладала соціологію у Львівському національному університеті імені Івана Франка. З 1998 року брала участь у багаторічних дослідженнях соціально-економічного та соціально-політичного становища Львіської області. З 2001 року розпочала кар’єру модератора фокус-групових досліджень. З 2003 року розпочала проведення соціологічних досліджень на всеукраїнському рівні. Має досвід співробітництва з іноземними науковцями: зокрема, виступала організатором реалізації наукових проектів для співробітників Варшавського університету, Університету Маямі, Університету Північної Кароліни, Йєльського університету.

Публікації

 • Зайцева-Чіпак Н.О. Соціологічні виміри релігійної свідомості// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В. Каразана, 2004. С. 383-387.
 • Зайцева-Чіпак Н.О. Релігійна свідомість як чинник мінімізації ризиків перехідного періоду (на прикладі Львівської області)// Чорнобиль і соціум. – Вип.10/ Центр соціальних експертиз Ін-ту соціології НАН України. – К: ПЦ „Фоліант”, 2004. – С.81-94.
 • Зайцева-Чіпак Н.О. Серга Т. О. Порівняльний аналіз релігійної свідомості міських жителів на Заході і Сході України// Соціальні технології. – Запоріжжя: Видавництво ГУ «ЗІДМУ», 2009. – С. 264-275.
 • Зайцева-Чіпак Н.О. Роль церкви, як соціального інституту у сучасному українському суспільстві. Вісник Львівського університету (Серія соціологічна. Випуск IV)/ Н. О. Зайцева-Чіпак // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 14-21.
 • Зайцева-Чіпак Н.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія. Вступ до спеціальності», С. с.19-60/ Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-медод.посіб.навч.-метод. Посіб. (частина1): [для студ. Вищ.навч.закл.]/ [Н.В. Коваліско О.Т.Бень, Т.С. Бурейчак, та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 564 с.
 • Зайцева-Чіпак Н.О. Особливості впливу релігійного чинника на базові підсистеми сучасного українського суспільства// Український соціум. – № 3(38)2011. – Київ, С.35-44.
 • Зайцева-Чіпак Н.О. Антисемітськи явища в Україні. Регіональний аспект//Антисемітизм в Україні та Польші порівняльний аналіз. – Варшава: Видавництво Варшавського університету, 2004. – С. 87-96
 • Зайцева-Чіпак Н.О. Cтан релігійної свідомості населення Львівщини (результати апробації авторської моделі дослідження феномену) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім.. В. Каразана, 2005. С. 471-476.

Проекти/Ґранти

 • Аналітик у проекті «Безоплатна правова допомога» березень – червень 2017
 • Організатор польового дослідження (опитування 500 переселенців) у м.Харків та м.Львів, для університету Колорадо-Денвер березень-травень 2017 року.
 • Організатор та співаналітик на етапі тестування інструментарію у проекті «Збройний конфлікт і його наслідки в Україні», для Університету Майамі, лютий – травень 2017 року.
 • Модератор та співаналітик у дослідницькому проекті «Стратегія розвитку громад малих міст», для ГО «ЦеГрін», Лютий 2017 року
 • Організатор та головний аналітик проекту «Реконструкція та розвиток старого міста», для Німецького бюро технічного співробітництва GIZ (Грудень 2016-Січень 2017).
 • Головний координатор та аналітик всеукраїнського дослідження «Медіаграмотність, демократичні цінності та громадська активність школярів» для програми MyMedia та міжнародної мультидисциплінарної консультаційної компанії НІРАС (Лютий-травень 2016 та жовтень-грудень 2016).
 • Проведення 3-х фокус-групових дискусій і 40 інтерв’ю (та підготовка звіту) з учасниками проекту «Оцінка успішності та потенціалу компоненти «розвиток громад» проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» для представництва МОМ в Україні та Західноукраїнського ресурсного центру (2014-2015 рр).
 • Проведення 18 напівструктурованих інтерв’ю з елементами спостереження, та підготовка аналітичного звіту за результатами дослідження для відділу моніторингу програми Бібліоміст на замовлення IREX (2014 р.)
 • Проведення та аналіз 2 хвиль дослідження по 15 експертних інтерв’ю з журналістами, редакторами ЗМІ, експертами із питань ЗМІ, науковцями та громадськими діячами «Дослідження інформаційного простору Львівщини як інституту громадянського суспільства», для ГО «Ідеа разом» та Львівської обласної державної адміністрації (Львів, 2013-2015 рр.).
 • Координатор, аналітик та модератор дослідження «Оцінка успішності та потенціалу компоненту розвиток громад проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», для представництва МОМ в Україні та Західно-Українського ресурсного центру (2013)
 • Координатор та аналітик дослідницького проекту «Дослідження інформаційного простору Львівщини як інституту громадянського суспільства», для Львівської обласної державної адміністрації (2013)
 • Координатор польового етапу кількісного та якісного досліджень в межах Проекту «Регіони, національність та інші аспекти. Міждисциплінарний і міжкультурний підхід до вивчення України» (Region, Nations, and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine) (2012-2013)
 • Аналітик та головний координатор дослідження «Технічний стан та передумови розвитку історичної частини міста», для GIZ – Німецьке бюро технічної інвентаризації (2012).
 • Координатор по Україні та помічник аналітика якісного дослідження міжнародного проекту «EUImagine». Проект проводиться під егідою Оксфордського університету. (2010-2012)
 • Модератор проекту «Ставлення до обліку споживання тепла в Україні». Проект проводився під егідою Світового банку (2011)
 • Експерт з соціології в межах Проекту розробки та впровадження публічної політики в Україні (PRISM) Проект: Регіональна політика інноваційного розвитку Львівської області (2010-2011)
 • Помічник аналітика, узагальнення даних і матеріалів, попередній аналіз у Проекті «Рівний доступ до якісної освіти в Україні». Позика від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для Кабінету Міністрів України. Проект впроваджує Міністерство освіти та науки України. (2010)
 • Координатор польового етапу дослідження привабливості Львова для іноземних туристів на замовлення львівської міської ради (2010)
 • Координатор польового етапу дослідження «Ставлення до іноземних інвестицій» у Вінницькій та Дніпропетровській областях, на замовлення Сілест Раймонд (Університет Каліфорнії)
 • Головний аналітик та координатор проекту «Вивчення основних стигм, щодо ВІЛ/СНІД позитивних осіб та представників груп ризику адміністрації, викладачів та учнів ПТУ» (2009), на замовлення благодійного фонду «Альянс»
 • Керівник проекту «Кроссекторальне співробітництво владних структур, з метою зменшення смертності працездатного населення» (2008-2009), на замовлення Світового банку
 • Координатор зі збору інформації для дослідження з вивчення девіантної поведінки, в межах проекту «Ukrainian social survey» (2008) під керівництвом Олени Антоначчо на замовлення Університету Маямі.
 • Співавтор проекту скерованого на збільшення туристичної привабливості м. Львова, за участі громадської організації «Суспільство та прикордоння», на замовлення міської ради м.Львова (2008)
 • Координатор проекту з вивчення Єврейської спадщини міста Львова (2008), на замовлення Центру міської історії (м.Львів)
 • Реалізація дослідження та аналіз залучення громадськості до вирішення проблем корупції в органах місцевого самоврядування (2005), на замовлення Міжнародної організації «Дім Свободи – Україна)
 • Організація дослідження та розробка рекомендацій в рамках проекту «Оцінка поінформованості щодо туберкульозу та його профілактика (2004), на замовлення Комітету медичної допомоги в Закарпатті

Веб-сайти / ID

Профіль Academia.Edu