P1310040-1

Старший викладач кафедри соціології

E-mail: [email protected]

ORCID:

Ірина Ващинська

Викладання:

 • Математична статистика і теорія ймовірностей
 • Методологія та методи збору кількісної соціальної інформації
 • Якісні та кількісні методи досліджень
 • Загальна соціологічна теорія
 • Історія соціології
 • Історія соціологічної думки в Україні
 • Сучасні соціологічні теорії

Наукові зацікавлення:

 • Соціологія регіоналізму
 • Конструювання соціальних ідентичностей та групових лояльностей
 • Посткомуністичні трансформації
 • Історія соціологічних теорій та вчень
Біографія
Публікації
Проекти/Ґранти
Веб-сторінки / ID

Біографія

Соціолог, кандидат соціологічних наук. Народилась у м.Новий Розділ Львівської області, у 2001 р. закінчила Новороздільську СШ №4 з поглибленим вивченням англійської мови зі срібною медаллю, у 2006 р. отримала кваліфікацію магістр етнології, етнолог, історик, викладач історії у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (диплом магістра з відзнакою). У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Соціальні ідентичності та групові лояльності в сучасному українському суспільстві” (спеціалізована вчена рада К35.051.26 Львівського національного університету ім. Івана Франка). 2006-2017 рр. – лаборант лабораторії соціологічних досліджень кафедри історії та теорії соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2010-2017 рр. – асистент кафедри історії та теорії соціології (за сумісництвом) історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017-2019 рр. – молодший науковий співробітник НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка. Науково-дослідна тема “Регіоналізм в Україні: ідентичності, цінності, історія” (керівник – д.і.н., проф. Л. Зашкільняк). З 2019 року – старший викладач кафедри соціології УКУ.

Публікації

 • Сусак В.І. Джерела до дослідження регіоналізму в сучасній Україні: соціальні ідентичності, групові лояльності, соціальні взаємодії: збірник джерел / В.І. Сусак, І.І. Ващинська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 140 с.
 • Ващинська І.І. Регіоналізм в Україні: переосмислення крізь призму соціальних ідентичностей і групових лояльностей. Український соціум. 2018. №4 (67). С. 9–18.
 • Сусак В.І., Ващинська І.І. Лояльнісна компонента ідентичності “українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька (1994–2010–2015 рр.). Український соціум. 2018. №1 (64). С. 9–18.
 • Ващинська І.І. Теоретична інтерпретація та моделювання поняття “групова лояльність”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб.наук. праць. 2017. № 1/2 (33/34). С. 95–100.
 • Ващинська І.І. Соціально-демографічний контекст ідентичностей та лояльностей жителів міст Львова та Донецька (1994-2010 рр.). Slovak international scientific journal. 2017. Vol. 2. No 7. P. 50–58.
 • Ващинська І. Бутуль Гастон. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін]. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2016. С. 79 – 80.
 • Ващинська І. Фрайєр Ганс. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін]. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2016. C. 249 – 250.
 • Сидор І.І. Регіон як предмет соціологічної рефлексії. Вісник
  Львівського національного університету. Серія соціологічна. 2011. Вип. 5. C. 161–168.
 • Ващинська І.І. Групові ідентичності: до проблеми дефініції поняття та конструювання класифікатора. Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. 2009. Вип. 3. C. 56–65.

Проекти/Ґранти

 • серпень 2019 р. – до тепер: проект дослідницького комітету Української Католицької Церкви Америки “Українські християнські спільноти в США”
 • січень 2017 р. – грудень 2019 р.: проект Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка “Регіоналізм в Україні: ідентичності, цінності, історія” (керівник – д.і.н., проф. Л. Зашкільняк). Спонсор проекту: Державний фонд фундаментальних досліджень України, номер державної реєстрації проекту 0117U0001238.

Веб-сторінки / ID

Профіль Academia.edu