DSC_0043

Доцент кафедри соціології

Інга Козлова

Викладання:

 • Соціологічний звіт. Підготовка та презентація

Наукові зацікавлення:

 • соціологія міста,
 • соціологія простору,
 • якісні методи збору та аналізу даних.
Біографія
Публікації
Проекти/Ґранти
Веб-сторінки / ID

Біографія

2010 р. здобула диплом магістра соціології (Львівський національний університет ім. Івана Франка). 2015 р. захистила дисертацію на тему «Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста під впливом туристичних практик» в Інституті соціології НАН України та здобула науковий ступінь кандидат соціологічних наук. Зараз займаюся дослідженням громадського (пере)творення просторів.

Публікації

 • Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів / І. В. Козлова // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. –– 2012. –– Вип. 6. –– С. 265-275.
 • Профілі культурних конфліктів у сучасному українському місті / І. В. Козлова // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — 2010. — Вип. 4. — С. 189-198.
 • Соціологічні концепції вивчення соціального простору міста: специфіка та процес формування / Козлова І. В. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Вип. 258, Серія «Соціологія». –– Донецьк : ДонДУУ, 2013. — С. 637-646.
 • Туристичні практики «споживання» міського простору: пропоноване та реальне (приклад Львова) / Козлова Інга Володимирівна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць, випуск 19. — Видавництво ХНУ ім. В. Н.Каразіна. — Харків, 2013. — С. 385-389.
 • Структура социального пространства города в контексте туристоориентированности страны / И. В. Козлова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Социальные науки. № 2 (34). — Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014. — С.68-73.
 • Историческое прошлое в городе. Столкновение моделей исторического прошлого как проявление культурного конфликта в современном украинском городе / Инга Козлова. –– Saarbrücken:Lambert Academic Publishing, 2012. –– 91 с.
 • Город с точки зрения его «творца»: социологическая перспектива / И. В. Козлова // «Вещи и коммуникация: экономические и культурные взаимодействия в меняющемся обществе». Междунар. науч. конф. –– Самара: ООО «Изд-во ВЕК #21», 2012. –– С. 91-102.
 • Теоретические лакуны в изучении городских процессов: социологический обзор / Инга Владимировна Козлова // «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия и история». Междунар. науч. конф. –– 2012. –– Вип. –– С. 22-30.
 • Туристичні практики як інструмент зміни соціального простору сучасного українського міста: типологія та особливості (приклад Львова) / І.В. Козлова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць, випуск 20. — Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — С. 277-282.

Проекти/Ґранти

 • Вимірювання законності у сфері державного управління (FOLKE BERNADOTTE ACADEMY, UNDP) – дослідник
 • Якість життя у місті. Соціальний моніторинг 2013. (MATRA) – дослідник, один з розробників методології

Веб-сторінки / ID

Профіль Academia.edu