IMG_8619-2

Доцент кафедри соціології

Данило Судин

Викладання:

 • Вища математика для соціологів;
 • Математична статистика теорія ймовірності
 • Методологія та методи збору кількісної соціальної інформації
 • Вступ до аналізу даних в соціології
 • Математико-статистичний аналіз даних в соціології
 • Конструювання вибіркової сукупності
 • Експериментальні методи в соціології
 • Сучасні соціологічні теорії

 

Наукові зацікавлення:

 • національна ідентичність,
 • історична пам’ять,
 • національні міфи,
 • методологія соціологічних досліджень,
 • кількісні методи збору та аналізу даних,
 • історія української соціології.
Біографія
Публікації
Проекти/Ґранти
Веб-сайти / ID

Біографія

2007 р. здобув диплом магістра соціології (Львівський національний університет ім. Івана Франка). 2011 р. захистив дисертацію на тему «Соціальні функції національних міфів» в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук. Зараз займаюся дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні.

Публікації

 • Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 19. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 209–213;
 • Празький період діяльності Українського Соціологічного Інституту (квітень 1920 –січень 1921 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 7. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 230–244;
 • Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 41–47.
 • Женевський період діяльності Українського Соціологічного Інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 6. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 37–50;
 • Українська національна ідентичність: змістове наповнення в регіональному та віковому вимірах // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2012. – С. 119–127.
 • Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 999. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 84–90.
 • Національна ідентичність з функціоналістської перспективи: сутність та основні тези // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 993. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 29. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 12–16.
 • Феномен нації з перспективи функціонального підходу в соціології // Український соціологічний журнал. – 2011. – № 1–2. – С. 9–13.
 • Соціальна реальність: фантазії та знання // Соціологічна культура: числа і смисли / За наук. ред. Є.І. Головахи та О.Г. Стегнія. – Київ : Інститут соціології НАНУ, 2011. – С. 160–166;
 • Формування академічної української соціології в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 5. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 126–136 (у співавторстві з Лапан Т.Д.);
 • Інтелектуальні та інституційні витоки української соціології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 941. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 27. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 93–99 (у співавторстві з Лапан Т.Д.);
 • Соціальні функції національних міфів в контексті підтримання соціальної стабільності // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. – Т. ХІ. Вип. 178. Серія “Соціологія”. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 130–138;
 • Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їх представники // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 4. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 69–76;
 • Регіональні виміри української національної ідентичності // Соціологія у (прост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. Хакрів: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 184-186;
 • Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 3. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Я. Франка, 2009. – C. 199-212;
 • “Львів’янин” – окрема ідентичність чи просто прописка? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – № 795. – Харків: Видав. центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – С. 94-98 (у співавторстві з Середою В.В.);
 • Теоретико-методологічний потенціал неофункціоналізму: випадок дослідження феномену нації як соціальної системи // (Пост)сучасність і наука: соціологія в пошуках себе і суспільства. Збірник тез доповідей V Міжнародної студентської конференції. – Харків, 2007;
 • Міф про національну обраність як елемент національної ідентичності (на прикладі українського суспільства кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Багатоманітна сучасність: перспективи соціологічного аналізу. Збірник тез доповідей учасників IV Міжнародоної студентської наукової конференції. – Харків: Видав. центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. С. 100-101;
 • Роль історицизму в системі націоналістичних та національних міфів // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків: Видав. центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 314-317;
 • Теорія нації у творчій спадщині Володимира Старосольського та сучасність // Матеріали наукової конференції студентів історичного факультету 2004 р. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С. 164-169.

Проекти/Ґранти

 • 2015-2016 – Львів-Донецьк–Київ–Дніпропетровськ–Харків–Одеса: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей (University of Michigan, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Український католицький університет, за фінансової підтримки University of Michigan та Програми дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика) – координатор.
 • 2014-2017 – Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET) – дослідник
  посилання: http://www.uta.fi/edu/en/research/projects/eura-net/index.html
 • 2014 – ICPSR Summer School in Quantitative Methods of Social Research), США, The Inter-university Consortium for Political and Social Research (Institute for Social Research at the University of Michigan
 • 2008 – Інститут філософії та соціології Польської академії наук (IFiS PAN), наукове стажування в рамках дисертаційного дослідження “Соціальні функції національних міфів”
 • 2008 – наукова сесія “Еліти, пам’ять, історія” (Elity, pamięć, historia), Польща, Міжінституційні гуманітарні студії (MSH)
 • 2007 – Інститут соціології Варшавського університету (Instytut socjologii UW), наукове стажування в рамках дисертаційного дослідження “Соціальні функції національних міфів”

Веб-сайти / ID