Чому соціологія в УКУ?

Програма з соціології в УКУ - новітня бакалаврська програма, сформована на стику соціології, громадського здоров’я та менеджменту

Програма включає в себе п’ять базових елементів та є новаційною на сучасному ринку освітніх послуг в Україні:

 1. Блок соціологічних знань (із поглибленим вивченням соціології медицини, здоров’я та спорту). Цей блок є основним та дозволяє отримати на виході повноцінного фахівця-соціолога, здатного реалізовувати увесь набір професійних функцій;
 2. Блок богословських та гуманітарних дисциплін, націлений на формування доброї моральної основи майбутнього фахівця, його ціннісно-світоглядних координат;
 3. Блок знань, націлених на формування у студента навичок організації власної справи, реалізації проектів та управління, оскільки професійна реалізація соціолога базується передусім на самозайнятості;
 4. Знання з Public Health («Здоров’я, захворювання та культура», «Сприяння здоров’ю», «Довкілля та здоров’я», «Суспільне здоров’я та біостатистика», «Стандартизація та сертифікація діяльності у сфері охорони здоров’я», «Управління окремими підсистемами охорони здоров’я», «Управління проектами в сфері охорони здоров’я» тощо). За словами Оксани Міхеєвої, даний блок знань розширить можливості працевлаштування для випускника-соціолога за рахунок сектору громадського здоров’я, що отримав значний поштовх для розвитку в сучасній Україні з урахуванням змін в медичній сфері;
 5. Практичні навички, напрацьовані через залучення до практичної діяльності – здійснення соціологічних дослідницьких проектів – на базі соціологічної лабораторії УКУ. Важливий компонент програми, що дозволяє студентам відчути «смак» майбутньої спеціальності та набути навичок практичної роботи вже під час навчання.
progr
Чому «Соціологія» в УКУ?

 • Ґрунтовні знання з соціологічних дисциплін
 • Поглиблене вивчення англійської мови
 • Проектний менеджмент (організація власної справи)
 • Знання з Public Health (публічне здоров’я)
 • Практичне стажування в соціологічній лабораторії
 • Можливість обрання власної траєкторії навчання та спеціалізації
 • Лекції провідних соціологів України та світу
 • Представлення досліджень в телестудії та на радіо
 • Участь у міжнародних проектах та стажування за кордоном
 • Можливість отримання додаткових креативних компетенцій

Компетенції випускника програми:

 • Соціальна діагностика, соціальне проектування, соціальне
 • Комунікація та інформатика (аналіз даних та управління інформацією)
 • Планування та оцінка
 • Міждисциплінарне та системне мислення
 • Лідерство, громадський активізм
 • Експертиза та менеджмент екологічних та соціальних складових здоров’я
 • Міжкультурне розмаїття та діалог
 • Професійність та етика
 • Знання іноземних мов