Візія та місія

Бакалаврська програма з спеціальності “Соціологія” пропонує змістовно нове наповнення та суттєво вирізняється від інших програм, що представлені у нашому регіоні. Особливо вирізняють її наступні моменти:

 • Уведення у навчальний план підготовки бакалаврів з соціології загальних знань з менеджменту, лідерства, економіки, медицини, охорони здоров’я тощо, що зрештою забезпечує більш широке поле майбутньої діяльності випускника бакалаврської програми.
 • Акцент на формуванні сегменту соціологічних послуг у сфері охорони здоров’я та здатності здійснювати публічну та управлінську діяльність (створювати громадські організації, формувати громадянські ініціативи, долучатися до керівництва приватними медичними закладами, працювати у міжнародних структурах з охорони здоров’я тощо).
 • Суттєвий акцент на вивченні іноземних мов, що дозволить молодим спеціалістам швидше і легше інтегруватися у світовий простір розв’язання соціальних проблем через залучення до діяльності українських та світових фондів, організацій, установ.
 • Вагома моральна складова підготовки спеціаліста, що формує позитивну соціально орієнтовану та відповідальну діяльність у сфері розв’язання сучасних проблем людства та сприяє підвищенню рівня суспільної довіри до результатів роботи фахівця-соціолога.
 • Передбачення практичної складової (залучення до реалізації соціологічних досліджень), що сприяє набуттю студентами вже під час навчання значних практичних знань та навичок, необхідних для впевненого здійснення професійної діяльності.

Український католицький університет і кафедра соціології зокрема перебувають у постійному контакті з колегами з країн Центральної Європи, Канади та Америки і виступають своєрідним акумулятором та ретранслятором нових ідей, успішного досвіду і професійних досягнень в український простір.

В цілому модель підготовки бакалавра соціології в УКУ бачиться наступним чином:

progr

Місія програми – підготувати спеціалістів-соціологів, здатних оперувати знанням на стику соціології, медицини та менеджменту, та працювати у напрямку розв’язання таких актуальних проблем сьогодення як бідність, нерівність, соціальна ексклюзія, охорона здоров’я нації тощо.

Головна мета бакалаврської програми – підготувати фахівців-соціологів, здатних виконувати стандартний набір професійних функцій, створювати робочі місця собі та іншим, а також забезпечувати перманентний моніторинг та організовувати й керувати суспільною активністю, націленою на досягнення здоров’я людства та підвищення якості життя.

Основні компетенції:

 1. Соціальна діагностика, соціальне проектування, соціальне управління;
 2. Комунікація та інформатика (аналіз даних та управління інформацією);
 3. Планування та оцінка;
 4. Міждисциплінарне та системне мислення;
 5. Менеджмент, лідерство, політика;
 6. Екологічні та соціальні складові здоров’я;
 7. Міжкультурне розмаїття, міжкультурний діалог;
 8. Професійність та етика.