Візія та місія

Бакалаврська програма з спеціальності “Соціологія” пропонує змістовно нове наповнення та суттєво вирізняється від інших програм, що представлені у нашому регіоні. Особливо вирізняють її наступні моменти:

 • Програма сконструйована як міждисциплінарна та включає в себе, окрім базових соціологічних дисциплін, блок знань з менеджменту, бізнесу і економіки;
 • Уведення у навчальний план підготовки бакалаврів з соціології загальних знань з менеджменту, лідерства, економіки тощо, що зрештою забезпечує більш широке поле майбутньої діяльності випускника бакалаврської програми;
 • Акцент на формуванні сегменту соціологічних послуг у сфері охорони здоров’я та здатності здійснювати публічну та управлінську діяльність (створювати громадські організації, формувати громадянські ініціативи, долучатися до керівництва приватними медичними закладами, працювати у міжнародних структурах тощо);
 • Суттєвий акцент на вивченні іноземних мов, що дозволить молодим спеціалістам швидше і легше інтегруватися у світовий простір розв’язання соціальних проблем через залучення до діяльності українських та світових фондів, організацій, установ;
 • Вагома моральна складова підготовки спеціаліста, що формує позитивну соціально орієнтовану та відповідальну діяльність у сфері розв’язання сучасних проблем людства та сприяє підвищенню рівня суспільної довіри до результатів роботи фахівця-соціолога;
 • Передбачення практичної складової (залучення до реалізації соціологічних досліджень), що сприяє набуттю студентами вже під час навчання значних практичних знань та навичок, необхідних для професійної діяльності.

Український католицький університет і кафедра соціології зокрема перебувають у постійному контакті з колегами з країн Центральної Європи, Канади та Америки і виступають своєрідним акумулятором та ретранслятором нових ідей, успішного досвіду і професійних досягнень в український простір.

 

Місія програми – підготувати спеціалістів-соціологів, здатних втілювати практичні проекти. Програма містить обов’язкову практику, проведення соціологічних досліджень на базі соціологічної лабораторії, стажування в соціологічних агенціях, викладання частини курсів англійською мовою.

Головна мета бакалаврської програми – підготувати фахівців-соціологів, здатних виконувати стандартний набір професійних функцій, створювати робочі місця собі та іншим, а також забезпечувати перманентний моніторинг та організовувати й керувати суспільною активністю.

Основні компетенції

Загальні компетенції:

 • Дослідницька (загальні навички для того, аби брати участь у проведенні кількісних та якісних соціологічних досліджень);
 • Організаційна та управлінська (вміння розробляти системи заходів для управління рекламними кампаніями та організаціями);
 • Аналітична  (проведення аналізу суспільної дійсності, вміння перевіряти факти та критично підходити до інформації).

Фахові компетенції

 • Здатність моделювати та операціонально оцінювати сучасні соціальні проблеми;
 • Здатність розробляти програми та інструментарій досліджень та проводити авторські соціологічні дослідження;
 • Здатність підготувати проектну пропозицію (зокрема дослідницького проекту) з метою отримання фінансування;
 • Здатність використовувати релевантні методи для аналізу даних соціологічного дослідження, зокрема автоматизовані технології для опрацювання даних;
 • Вміння здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм;
 • Здатність підготувати аналітичні тексти та презентації
 • Здатність дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для учасників дослідницьких та соціальних проектів, а також ширшої громадської;
 • Здатність представити соціологічні дослідження та соціальні проекти іноземною мовою;
 • Вміння проводити маркетингові дослідження;
 • Здатність організовувати та здійснювати PR діяльність;
 • Вміння проводити соціологічну діагностику та моніторинг роботи органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • Вміння аналізувати та управляти інформацією в контексті Big Data;
 • Здатність ініціювати громадські проекти.

Бакалаврська програма з спеціальності “Соціологія” пропонує змістовно нове наповнення та суттєво вирізняється від інших програм, що представлені у нашому регіоні. Особливо вирізняють її наступні моменти:

 • Програма сконструйована як міждисциплінарна та включає в себе, окрім базових соціологічних дисциплін, блок знань з менеджменту, бізнесу і економіки;
 • Уведення у навчальний план підготовки бакалаврів з соціології загальних знань з менеджменту, лідерства, економіки тощо, що зрештою забезпечує більш широке поле майбутньої діяльності випускника бакалаврської програми.
 • Акцент на формуванні сегменту соціологічних послуг у сфері охорони здоров’я та здатності здійснювати публічну та управлінську діяльність (створювати громадські організації, формувати громадянські ініціативи, долучатися до керівництва приватними медичними закладами, працювати у міжнародних структурах тощо).
 • Суттєвий акцент на вивченні іноземних мов, що дозволить молодим спеціалістам швидше і легше інтегруватися у світовий простір розв’язання соціальних проблем через залучення до діяльності українських та світових фондів, організацій, установ.
 • Вагома моральна складова підготовки спеціаліста, що формує позитивну соціально орієнтовану та відповідальну діяльність у сфері розв’язання сучасних проблем людства та сприяє підвищенню рівня суспільної довіри до результатів роботи фахівця-соціолога.
 • Передбачення практичної складової (залучення до реалізації соціологічних досліджень), що сприяє набуттю студентами вже під час навчання значних практичних знань та навичок, необхідних для професійної діяльності.

Український католицький університет і кафедра соціології зокрема перебувають у постійному контакті з колегами з країн Центральної Європи, Канади та Америки і виступають своєрідним акумулятором та ретранслятором нових ідей, успішного досвіду і професійних досягнень в український простір.

 

Місія програми – підготувати спеціалістів-соціологів, здатних втілювати практичні проекти. Програма містить обов’язкову практику, проведення соціологічних досліджень на базі соціологічної лабораторії, стажування в соціологічних агенціях, викладання частини курсів англійською мовою.

Головна мета бакалаврської програми – підготувати фахівців-соціологів, здатних виконувати стандартний набір професійних функцій, створювати робочі місця собі та іншим, а також забезпечувати перманентний моніторинг та організовувати й керувати суспільною активністю.

Основні компетенції

Загальні компетенції:

 • Дослідницька (загальні навички для того, аби брати участь у проведенні кількісних та якісних соціологічних досліджень)
 • Організаційна та управлінська (вміння розробляти системи заходів для управління рекламними кампаніями та організаціями)
 • Аналітична  (проведення аналізу суспільної дійсності, вміння перевіряти факти та критично підходити до інформації)

Фахові компетенції

 • Здатність моделювати та операціонально оцінювати сучасні соціальні проблеми
 • Здатність розробляти програми та інструментарій досліджень та проводити авторські соціологічні дослідження
 • Здатність підготувати проектну пропозицію (зокрема дослідницького проекту) з метою отримання фінансування
 • Здатність використовувати релевантні методи для аналізу даних соціологічного дослідження, зокрема автоматизовані технології для опрацювання даних
 • Вміння здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм
 • Здатність підготувати аналітичні тексти та презентації
 • Здатність дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для учасників дослідницьких та соціальних проектів, а також ширшої громадської
 • Здатність представити соціологічні дослідження та соціальні проекти іноземною мовою
 • Вміння проводити маркетингові дослідження
 • Здатність організовувати та здійснювати PR діяльність
 • Вміння проводити соціологічну діагностику та моніторинг роботи органів державної влади та місцевого самоврядування
 • Вміння аналізувати та управляти інформацією в контексті Big Data
 • Здатність ініціювати громадські проекти