Візія та місія

Бакалаврська програма з спеціальності “Соціологія” пропонує змістовно нове наповнення та суттєво вирізняється від інших програм, що представлені у нашому регіоні. Особливо вирізняють її наступні моменти:

 • Акцент на формуванні сегменту соціологічних послуг у сфері охорони здоров’я та здатності здійснювати публічну та управлінську діяльність – створювати громадські організації, долучатися до керівництва приватними медичними закладами;
 • Суттєвий наголос на вивченні та використанні іноземних мов;
 • Лекції та майстер-класи провідних соціологів України та світу, міжнародні програми обміну;
 • Надихаюча інтелектуальна атмосфера співпраці та командної роботи викладачів і студентів;
 • Практична складова: виконання практичних дослідницьких завдань протягом усього навчання, залучення до реалізації 2-3 вітчизняних та міжнародних соціологічних проектів щороку, отримання досвіду застосування базових та інноваційних методів збору та аналізу даних.

Український католицький університет і кафедра соціології зокрема перебувають у постійному контакті з колегами з країн Центральної Європи, Канади та Америки і виступають своєрідним акумулятором та ретранслятором нових ідей, успішного досвіду і професійних досягнень в український простір.

В цілому модель підготовки бакалавра соціології в УКУ бачиться наступним чином:

progr

Місія програми – підготувати спеціалістів-соціологів, здатних оперувати знанням на стику соціології, громадського здоров’я та менеджменту, та працювати у напрямку розв’язання таких актуальних проблем сьогодення як бідність, нерівність, соціальна ексклюзія, охорона здоров’я нації тощо.

Головна мета бакалаврської програми – підготувати фахівців-соціологів, здатних виконувати стандартний набір професійних функцій, створювати робочі місця собі та іншим, а також забезпечувати перманентний моніторинг та організовувати й керувати суспільною активністю, націленою на досягнення здоров’я людства та підвищення якості життя.

Основні компетенції:

 1. Соціальна діагностика, соціальне проектування, соціальне управління;
 2. Комунікація та інформатика (аналіз даних та управління інформацією);
 3. Планування та оцінка;
 4. Міждисциплінарне та системне мислення;
 5. Менеджмент, лідерство, політика;
 6. Екологічні та соціальні складові здоров’я;
 7. Міжкультурне розмаїття, міжкультурний діалог;
 8. Професійність та етика.