Проекти

Викладачі кафедри є учасниками – керівниками, співавторами та співвиконавцями – низки міжнародних проектів.

Виклики сучасної міграції: українська спільнота в Парижі

Кафедра соціології УКУ є виконавцем проекту “Виклики сучасної міграції: українська спільнота в Парижі”, реалізованого на замовлення та за підтримки єпархії святого Володимира Великого у Парижі для українців візантійського обряду у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії.

Результати дослідження дали змогу деталізувати низку аспектів повсякденного життя українських мігрантів «четвертої хвилі» в Парижі та Паризькому регіоні, особливості їхнього релігійного життя, оцінити ступінь їхньої адаптованості та громадської активності, участі у суспільних і церковних заходах.

Авторський колектив:

  • Автор концепції: владика Борис (Ґудзяк)
  • Розробка інструментарію: Ольга Вох, Інга Козлова, Оксана Міхеєва, Дмитро Миронович, Данило Судин, Віктор Сусак
  • Аналіз даних і підготовка звіту: Оксана Міхеєва, Дмитро Миронович, Данило Судин, Віктор Сусак

Повний текст звіту за матеріалами дослідження доступний за посиланням.

Про проект

Ukraine’s hidden tragedy: understanding the outcomes of population displacement from the country’s war torn regions

Проф. Оксана Міхеєва та доц. Вікторія Середа є співдослідницями в проекті “Ukraine’s hidden tragedy: understanding the outcomes of population displacement from the country’s war torn regions”.

Головна ідея цього проекту полягає у тому, що повноцінна відбудова суспільства та пост конфліктне примирення не може відбутися без глибокого розуміння проблем людей, що були змушені залишити свої оселі в результаті війни, та без їх повного включення до соціальних, економічних і правових структур всередині країни.

Цей проект має на меті заповнити цю прогалину шляхом опитування осіб, переміщених в результаті конфлікту, а також осіб, яким доручено надання допомоги українським ВПО. Ключові питання дослідження зосереджені навколо правового і соціального статусу ВПО з Донбасу та Криму, а також їх повсякденного досвіду, їх здатності отримати роботу в новому місці проживання, а також того, як ВПО справляються із новими викликами життя. Проект включатиме більше 100 глибинних співбесід – інтерв’ю, що проводитимуться у декількох ключових містах України.

Більш детальна інформація про проект доступна за посиланням.

За результатами проекту зроблено публікації:

Про проект

Ukraine’s hidden tragedy: understanding the outcomes of population displacement from the country’s war torn regions

Проф. Оксана Міхеєва та доц. Вікторія Середа є співдослідницями в проекті “Ukraine’s hidden tragedy: understanding the outcomes of population displacement from the country’s war torn regions”.

Головна ідея цього проекту полягає у тому, що повноцінна відбудова суспільства та пост конфліктне примирення не може відбутися без глибокого розуміння проблем людей, що були змушені залишити свої оселі в результаті війни, та без їх повного включення до соціальних, економічних і правових структур всередині країни.

Цей проект має на меті заповнити цю прогалину шляхом опитування осіб, переміщених в результаті конфлікту, а також осіб, яким доручено надання допомоги українським ВПО. Ключові питання дослідження зосереджені навколо правового і соціального статусу ВПО з Донбасу та Криму, а також їх повсякденного досвіду, їх здатності отримати роботу в новому місці проживання, а також того, як ВПО справляються із новими викликами життя. Проект включатиме більше 100 глибинних співбесід – інтерв’ю, що проводитимуться у декількох ключових містах України.

Більш детальна інформація про проект доступна за посиланням.

За результатами проекту зроблено публікації:

Про проект

Стан та перспективи співпраці між бізнесом та НДО в Донецькій та Луганській областях

Соціологічна лабораторія Програми соціології була співвиконавцем проекту “Стан та перспективи співпраці між бізнесом та НДО в Донецькій та Луганській областях (організатори проекту – Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) та “Форум НДО в Україні”).

Основна мета проекту – вивчення особливостей міжсекторальної співпраці громадських організацій та малого і середнього бізнесу в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, основними дослідницькими запитаннями були наступні. Як започатковується співпраця локального бізнесу і місцевих НДО? Які формати їхньої взаємодії є найбільш продуктивними і корисними для громад регіону? Які чинники сприяють зазначеній співпраці? Які фактори можуть стати на перешкоді для неї? Як долати ці перешкоди?

Проект реалізували співробітники Львівської бізнес-школи (LvBS) у співпраці із викладачами і студентами кафедри соціології Українського католицького університету. Основними виконавцями були:

  • Людмила Крижановська (керівник відділу розвитку проектів Львівської бізнес-школи) – розроблення концепції проекту, загальний менеджмент;
  • Віктор Сусак (к.с.н., проф. кафедри соціології УКУ) – розробка інструментарію експертного онлайн-опитування, аналіз результатів експертного онлайн-опитування, написання звіту за результатами експертного онлайн-опитування;
  • Оксана Міхеєва (д.і.н., проф., завідувач кафедри соціології УКУ) – розробка інструментарію експертного онлайн-опитування, пошук експертів для кейсів, інтерв’ювання експертів, розробка кейсів;
  • Інга Козлова (к.с.н., доц. кафедри соціології УКУ) – розробка інструментарію експертного онлайн-опитування, розробка інструментарію для опису кейсів, підготовка навчальних кейсів, написання звіту за результатами кейс-стаді;
  • Дмитро Миронович (к.с.н., доц. кафедри соціології УКУ) – розробка інструментарію експертного онлайн-опитування;
  • Ірина Когут (зовнішній експерт)пошук експертів для кейсів, інтерв’ювання експертів;
  • Марія Сав’яненко, Марія Вельчинська, Христина Грисько (студентки кафедри соціології УКУ) – розширення бази контактів для опитування, проведення онлайн-опитування.

Звіт за результатами дослідження доступний для читання та завантаження українською мовою.

Про проект

Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної участі в Україні

Оксана Міхеєва є координатором соціологічної складової проекту “Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної участі в Україні”. Проект реалізується Громадської організацією «Громадський Холдинг «Група Впливу» за підтримки Міжнародної Фундації Виборчих Систем (IFES). Його метою є запровадження змін у законодавстві України, що стосується політичних прав громадян. Співвиконавцями цього проекту були Дмитро Миронович та Інга Козлова.

Звіт про результати фокус-групових дискусій доступний для читання та завантаження українською мовою чи in English.

Про проект

Переміщені культурні простори: сучасні українські переселенці

Вікторія Середа є керівником проекту “Переміщені культурні простори: сучасні українські переселенці (Displaced cultural spaces: current Ukrainian refugees)”, що є складовою частиною міжнародного дослідницького проекту “Культурні контактні зони (Cultural contact zones)”, який реалізується при Центрі Управління і Культури Європи університету Сент Гален (Center for Governance and Culture in Europe university of St.Gallen) (Швейцарія). Співвиконавцем цього проекту була Оксана Міхеєва. Часові рамки виконання проекту: червень – вересень 2016 рр. Звіт за результатами дослідження доступний для читання та завантаження українською мовою, опис методології – in English.

Про проект

Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: основні причини, стратегії переселення та проблеми адаптації

Оксана Міхеєва є керівником проекту “Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: основні причини, стратегії переселення та проблеми адаптації” (дослідження фінансувалося Посольством Великобританії, Миротворчою школою). Співвиконавцем цього проекту була Вікторія Середа. Часові рамки виконання проекту: жовтень 2014 – січень 2015 рр.
Звіт за результатами дослідження доступний для читання та завантаження українською мовою чи in English.
Про проект

Homo militans

Оксана Міхеєва є керівником проекту “Homo militans” (дослідження фінансувалося Посольством Великобританії, Миротворчою школою). Співвиконавцями цього проекту були Вікторія Середа та Дмитро Миронович. Часові рамки виконання проекту: жовтень 2015 – лютий 2016 рр.
Звіт за результатами дослідження доступний для читання та завантаження українською мовою.
Про проект

Регіон, нація та більше: Новий міждисциплінарний та транскультурний погляд на Україну

Вікторія Середа є керівником соціологічної частини міжнародного проекту “Регіон, нація та більше: Новий міждисциплінарний та транскультурний погляд на Україну” (дослідження фінансувалося  з гранту Swiss National Foundation Grant CR11I1L_135348, а опитування 2015 року додатково фінансувалося Wolodymyr George Danyliw Foundation). Часові рамки виконання проекту: листопад 2011 – 2016 рр.

Про проект

У пошуках пам’яті: ідентифікаційна роль соціальної пам’яті місця

Вікторія Середа є співавтором міжнародного проекту №2011/03/B/HS6/03320 “У пошуках пам’яті: ідентифікаційна роль соціальної пам’яті місця” (дослідження фінансується Польською Академією наук). Часові рамки виконання проекту: вересень 2012 – 2016 рр.

Про проект

Львів-Донецьк-Київ-Дніпропетровськ-Харків–Одеса: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей

Данило Судин є керівником соціологічної частини міжнародного соціологічного проекту “Львів-Донецьк-Київ-Дніпропетровськ-Харків–Одеса: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей” (Організатори – Інститут соціальних досліджень Університету Мічігану, Львівський національний університет ім.Івана Франка, Український католицький університет, за фінансової підтримки Університету Мічігану та Програми дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика). Співавтором цього проекту є Вікторія Середа. Часові рамки виконання проекту: серпень 2015 – 2016 рр.

Про проект

Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET)

Данило Судин є співвиконавцем міжнародного дослідницького проекту “Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET)” (Організатори University of Tampere (Фінляндія); Centre for European Policy Studies (Бельгія); Beijing Normal University (Китай); Bielefeld University (Німеччина); University of Macedonia (Греція); KOPINT-TARKI Institute for Economic Research (Угорщина); Centre for Development Studies (Індія); Maastricht University (Нідерланди); Scalabrini Migration Center (Філіпіни); Mahidol University (Таїланд); Koç University (Туреччина), Інститут народознавства НАН України).

Про проект