Можливості та перспективи випускника

Сфери працевлаштування
випускника соціолога:

Органи державної влади та місцевого самоврядування

Викладання соціогуманітарних та суспільствознавчих дисциплін

PR та зв’язки з громадськістю

Маркетингові дослідження

Рекламний менеджмент

Соціологічні центри

Політичні партії та громадські організації

HR та управління персоналом

Управління соціальними проектами