Навчальна програма

Обов'язкові предмети

1-й курс
2-й курс
3-й курс
4-й курс

1-й курс

 1. Іноземна мова
 2. Публічне мовлення та академічне письмо
 3. Вступ до соціології
 4. Загальна соціологічна теорія
 5. Історія соціологічних теорій та вчень
 6. Математична статистика і теорія ймовірності
 7. Соціологічний звіт: підготовка та презентація
 8. Святе письмо: Історія спасіння Старого і Нового Завітів
 9. Україна: традиція, суспільство
 10. Політологія
 11. Основи економічної теорії
 12. Соціологія релігії
 13. Соціальні нерівності, стратифікація і мобільність
 14. Здоров’я, захворювання та культура

2-й курс

 1. Іноземна мова
 2. Історія соціологічних теорій та вчень
 3. Методологія та методи збору кількісної соціологічної інформації
 4. Вступ до аналізу даних в соціології
 5. Математико-статистичний аналіз даних в соціології
 6. Якісні методи в соціології
 7. Християнство: віра, богослуження, мораль
 8. Українська культура
 9. Соціологія міграції та туризму
 10. Соціологія сім’ї
 11. Основи менеджменту
 12. Дисципліна за вибором (1 дисципліна)
  1. Педагогіка
  2. Соціальна доктрина Церкви

3-й курс

 1. Іноземна мова
 2. Конструювання вибіркової сукупності
 3. Експериментальні методи в соціології
 4. Західна цивілізація
 5. Економіка і організація малого бізнесу
 6. Основи маркетингу
 7. Соціологія медицини
 8. Суспільне здоров’я та біостатистика
 9. Дисципліни за вибором (6 дисциплін)

4-й курс

 1. Основи бізнес-планування та управління проектами
 2. Управління проектами у сфері охорони здоров’я
 3. Електронна охорона здоров’я та телемедицина
 4. Економічна соціологія
 5. Соціологія девіантної поведінки
 6. Соціологія міста
 7. Дисципліни за вибором (8 дисциплін)

Дисципліни за вибором
для студентів IІI-IV курсу

3-й курс
4-й курс

3-й курс

Спеціальні та галузеві соціології, Поглиблене вивчення методів дослідження

 1. Соціологія організацій
 2. Соціологія культури
 3. Соціологія освіти
 4. Соціологія молоді
 5. Соціологія конфлікту
 6. Глибинні інтерв’ю: теорія та практика
 7. Контент-аналіз: вступ до методології
 8. Фокус-групи: методологія, методика, практика
 9. Кейс-стаді як стратегія дослідження
 10. Техніка спостереження

Дисципліни циклу Public Health та менеджемент/бізнес/економіка

 1. Державне та муніципальне управління
 2. Стратегічний менеджмент
 3. Соціальна психологія
 4. Основи соціальної роботи
 5. Лідерство
 6. Основи епідеміології

4-й курс

Спеціальні та галузеві соціології, Поглиблене вивчення методів дослідження

 1. Соціологія особистості
 2. Соціологія політики
 3. Соціологія праці
 4. Соціологія громадської думки
 5. Вікова соціологія
 6. Етносоціологія
 7. Біографічний метод в соціології
 8. Проективні методи в соціології
 9. Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях
 10. Соціальні технології і соціальне прогнозування
 11. Обґрунтована теорія як стратегія і метод дослідження
 12. Аналіз вторинних даних

Дисципліни циклу Public Health та менеджемент/бізнес/економіка

 1. Правове регулювання діяльності системи охорони здоров’я
 2. Основи менеджменту в охороні здоров’я
 3. Управління окремими підсистемами охорони здоров’я
 4. Економічні основи управління охороною здоров’я
 5. Операційний менеджмент в сфері охорони здоров’я
 6. Імідж і технології його формування
 7. Моніторинг і оцінювання програм та проектів
 8. Технологія прийняття рішень в соціальній сфері
 9. Основи фандрейзінгу