Карта курсів

Обов'язкові предмети

1-й курс
2-й курс
3-й курс
4-й курс

1-й курс

 1. Іноземна мова
 2. Вступ до університетських студій
 3. Академічне письмо та публічний виступ
 4. Філософія (пропедевтика)
 5. Антропологія
 6. Політологія
 7. Основи права
 8. Вступ до соціології
 9. Загальна соціологічна теорія
 10. Історія соціологічних теорій та вчень
 11. Вступ до математичного аналізу
 12. Математична статистика і теорія ймовірностей
 13. Соціологічний звіт: підготовка та презентація
 14. Дисципліни Світоглядного ядра

2-й курс

 1. Іноземна мова
 2. Психологія
 3. Основи економічної теорії
 4. Історія соціологічних теорій та вчень
 5. Сучасні соціологічні теорії
 6. Методологія та методи збору кількісної соціологічної інформації
 7. Вступ до аналізу даних в соціології
 8. Математико-статистичний аналіз даних в соціології
 9. Якісні методи в соціології
 10. Дисципліни Світоглядного ядра

3-й курс

 1. Іноземна мова
 2. Логіка
 3. Організація власної справи та управління проектами
 4. Здоров’я, захворювання та культура
 5. Суспільне здоров’я та біостатистика
 6. Конструювання вибіркової сукупності
 7. Експериментальні методи в соціології
 8. Соціальні нерівності, стратифікація і мобільність
 9. Соціологія міграції та туризму
 10. Соціологія медицини
 11. Соціологія релігії
 12. Дисципліни за вибором (2 дисципліни)

4-й курс

 1. Основи фандрейзінгу
 2. Економічна соціологія
 3. Теорії націоналізму
 4. Соціологія міста
 5. Дисципліни за вибором (9 дисциплін)

Дисципліни за вибором
для студентів IІI-IV курсу

3-й курс
4-й курс

3-й курс

 1. Соціологія культури
 2. Соціологія медій
 3. Соціологія громадської думки
 4. Соціологія сім’ї
 5. Стратегічний менеджмент
 6. Соціальна доктрина Церкви
 7. Соціальна психологія
 8. Педагогіка
 9. Основи соціальної роботи
 10. Основи паблік рілейшинз
 11. Основи епідеміології
 12. Основи менеджменту та маркетингу
 13. Дисципліни на вибір з пропозиції університету

4-й курс

 1. Соціологія організацій
 2. Соціологія освіти
 3. Соціологія молоді
 4. Соціологія праці
 5. Соціологія конфлікту
 6. Історія та пам’ять
 7. Соціальні ідентичності: між теорією та практикою
 8. Соціологія політики
 9. Етносоціологія
 10. Соціологія девіантної поведінки
 11. Аналітична соціологія
 12. Соціальні технології і соціальне прогнозування
 13. Візуальні методи в соціальних науках
 14. Просторовий аналіз та картографування
 15. Біографічний метод в соціології
 16. Глибинні інтерв’ю: теорія та практика
 17. Контент-аналіз: вступ до методології
 18. Фокус-групи: методологія, методика, практика
 19. Обґрунтована теорія як стратегія і метод дослідження
 20. Кейс-стаді як стратегія дослідження
 21. Проективні методи в соціології
 22. Вторинний аналіз даних
 23. Державне та муніципальне управління
 24. Технологія прийняття рішень в соціальній сфері
 25. Правове регулювання діяльності системи охорони здоров’я
 26. Імідж і технології його формування
 27. Моніторинг і оцінювання програм та проектів
 28. Дисципліни на вибір з пропозиції університету