Історія

Кафедра соціології Українського Католицького Університету була заснована 16 лютого 2015 року для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю “Соціологія”. Кафедру очолила проф. Оксана Міхеєва, якій належить ключова роль у підготовці інноваційної бакалаврської програми з соціології, що поєднує найкращі українські академічні стандарти із європейськими та північноамериканськими освітніми практиками. Особливість соціологічної програми полягає в уведенні до навчального плану, окрім базових соціологічних дисциплін, курсів з менеджменту, управління проектами і громадського здоров’я (Public Health).  Це дозволить виробити у студентів практичні навички не тільки для здійснення соціологічних досліджень на базі соціологічної лабораторії УКУ, але і для ініціювання проектів, націлених на подолання проблем у медичній сфері і проведення глибинних реформ в системі охорони здоров’я в Україні.

Інноваційність соціологічної програми була високо оцінена експертною комісією МОН України, до складу якої увійшли Світлана Бабенко, доцент кафедри соціальних структур Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і Олексій Мусієздов, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Рішенням МОН України від 12 червня 2015 року Український Католицький Університет отримав ліцензію на відкриття бакалаврської програми з соціології з ліцензійним обсягом 30 студентів денної форми навчання.

Кафедра соціології об’єднує навколо себе молодих, але вже досвідчених викладачів-дослідників, які забезпечують навчальні потреби різних програм університету. Викладачі кафедри систематично виступають в якості експертів в інформаційних, культурних і освітніх закладах, а також в українських і зарубіжних ЗМІ.

Кафедра соціології співпрацює на постійній основі з провідними вітчизняними та зарубіжними університетами, соціологічними установами та організаціями. Кафедрою соціології організовуються публічні лекції, круглі столи та семінари за участю провідних українських та світових вчених. Так, 29 жовтня 2015 року відбувся перший науковий семінар на тему “Соціальна відповідальність соціолога”, на якому з інавгураційною промовою виступила доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Юлія Сорока.

При кафедрі соціології діє “Соціологічна Гутірка” – академічний клуб, який має на меті примножити соціологічні знання студентів і інтегрувати їх в академічну спільноту через організацію різного роду академічних і дозвільних заходів.