Перелік документів

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу. Прийом документів відбувається з 12 липня до 26 липня 2017 року (до 18:00 год.).

У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціальність, освітню програму, факультет, мову.

Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування та подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни. Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Подати заяву в електронній формі

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

Документи для вступу:

  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами 2016 р. або 2017р. (з роздрукованими балами ЗНО).
  • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (1,2,11 сторінки) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
  • Копія ідентифікаційного коду.
  • Копія приписного свідоцтва або військового квитка.
  • Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
  • Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому).

Вступники, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти можуть поступати до університету на підставі вступних іспитів або співбесіди.  Для цього вони, окрім обов”язкових документів для вступу, мають подати в приймальну комісію відповідні документи, що підтверджують таке право. Прийом документів для таких категорій вступників відбувається з 12 липня до 20 липня  2017 року (до 18.00 год.).

Хто може поступати в університет на підставі вступних іспитів.

Хто може поступати в університет за результатами співбесіди.


Бакалаврські програми (старші курси)

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, подають заяву про вступ за обраним напрямом, спеціальністю та формою навчання.

Прийом документів з 04 липня  2017 року до 24 липня 2017 року (до 18.00 год.).

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Детальна інформація про документи для вступу на старші курси бакалаврських програм УКУ.